همه نوشته ها با برچسب: معامله سرقفلی

درباره سرقفلی چه می دانید ؟

سرقفلی سر قفلی به پول یا چیزی که کسی به شخص دیگری می دهد تا مثلا” خانه یا دکانی را که در اجاره او است در اختیار او بگذارد، (سرقفلی) گفته می شود. شرایط معامله سرقفلی شرایط عمومی در هر معامله ای، همچون معلوم بودن عوض (مقدار سرقفلی)، رضایت، بلوغ، عقل و رشد در دو…

بیشتر بدانیم