همه نوشته در مجموعه: مساحت

وسعت عظیمیه

منطقه عظیمیه محدوده ای است که از شمال به رشته کوههای البرز، از جنوب به خیابان شهید بهشتی، از شرق به بلوار شورا و خیابان جانبازان (چالوس) و از غرب به خیابان آیت اله طالقانی منتهی می شود. مساحت منطقه بدون احتساب حریم 870 هکتار و جمعیت آن 195000 نفر می باشد.

بیشتر بدانیم